KLATOVSKÉ betonové zdivo bez omítek stavebního systému LIVETHERM od společnosti BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o. Předslav

Betonové a liaporbetonové tvárnice stavebního systému LIVETHERM jsou v současné době jediným stavebním materiálem, se kterým lze dosáhnout zajímavé betonové struktury povrchu v interiéru i exteriéru, v případě obvodového zdiva i požadovaných tepelně izolačních vlastností.

Je zažito, že se beton hojně využívá ve stavebnictví do základů a samotné betonové tvárnice pro svoji pevnost, jednotný povrch pak při výstavbě zejména nebytových prostor (sportovišť, škol, průmyslových staveb aj.), kde je řešena úspora absencí omítek. Dnes je však možné díky stavebnímu systému LIVETHERM realizovat pohledové (neomítané) provedení zdiva a stropů nejen v interiéru, ale i v exteriéru (fasádě) domu. Tvárnice lze použít jak v komerční, tak v bytové výstavbě.

Zdící prvky LIVETHERM jsou betonové či liaporbetonové tvárnice, které se zdí na tepelně izolační tenkovrstvou maltu (lepidlo). V rámci komplexnosti stavebního systému jsou kromě běžných rovných tepelně izolačních tvárnic vyráběny i tvárnice doplňkové – rohové, překladové či věncové, což umožňuje řešit i členité půdorysy staveb, s důrazem na eliminaci jakýchkoliv tepelných mostů. Tepelně izolační obvodové zdivo stavebního systému LIVETHERM je tepelně úsporné, masivní, s výraznou akumulační schopností vnitřní nosné části tvárnice. Vnější betonová či liaporbetonová skořepina dokonale chrání integrovanou izolační vložku – jednak proti povětrnosti, ale zejména proti mechanickému poškození (včetně napadení ptactvem). Pro návrh pohledových (neomítaných) konstrukcí má společnost připravena doplňková řešení v oblasti parapetů, ostění, atd.. Rovněž jsou vyřešeny i pohledové překlady, které mohou být dodány už jako vyrobené prefabrikované překlady anebo lze využít speciálních tvárnic pro toto použití a pomocí bednění vyrobit pohledový překlad přímo na stavbě.

V návaznosti na již proběhlé realizace staveb a díky zpětné vazbě prováděcích firem a projekčních kanceláří byly provedeny konstrukční změny při výrobě tvárnic, včetně celoplošného maltování pomocí maltovacích pomůcek. Tím je dosaženo utěsnění ložné spáry proti pronikání vody do vnitřní konstrukce a zároveň se dosáhne požadovaného výškového rastru při provedení pohledového (neomítaného) zdiva. To je možné použít jak v interiéru moderního bydlení, tak rovněž ponechat exteriér domu (fasádu) bez dodatečného omítání.

Lze provést i spárování zdiva, především u vnějších povrchů. To se provádí strojním spárovacím přípravkem a následně se povrch ošetří hydrofobizačním (vodoodpudivým) čirým nebo tónovaným nástřikem BS-HYDROFOB. Pohledové (neomítané) provedení betonových tvárnic je stále častěji využíváno pro svůj originální vzhled.

BETONOVÉ STAVBY – GROUP s.r.o.
Předslav 99, KLATOVY
Tel.: +420 376 360 112
e-mail: info@betonstavby.cz
FB: BETONOVÉ STAVBY – GROUP KLATOVY
web: www.betonstavby.cz

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *