Využijte zelených dotací

Další vlna programu Nová zelená úsporám podporující snahu o ozdravění bytového fondu byla spuštěna letos v dubnu. Směřuje opět k finanční pomoci při rekonstrukcích rodinných i bytových domů, zejména pokud jde o výměnu nevyhovujících systémů vytápění a využívání obnovitelných zdrojů.
Cílem je omezit finální spotřebu energií, a z toho plynoucí emise znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2) unikajících do ovzduší, což se projeví i zlepšení úrovně a kvality bydlení. U rodinných domů lze získat dotaci ve výši stovek tisíc korun, u bytových podpora může dosáhnout milionů. Žádosti začal Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. května.

Na co program přispívá

Výše přiznané podpory se odvíjí od efektu dosaženého prostřednictvím konkrétních úprav. Program přispívá na realizaci opatření snižujících energetickou náročnost. U starších budov se to týká zateplení obvodových plášťů a výměny oken a dveří, u nových objektů je podpora podmíněna kvalitou blížící se pasivnímu standardu. Další dotace směřují do výměny zdrojů tepla za efektivnější a ekologicky šetrnější (například kotle na biomasu, tepelná čerpadla nebo plynové kondenzační kotle). O podporu mohou žádat i ti, kdo chtějí investovat do technologií založených na využívání obnovitelných zdrojů energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu. Veškerá opatření přitom lze realizovat jak komplexně, tak i v různých kombinacích nebo samostatně. Příspěvek z programu lze získat i na odborný posudek nebo technický dozor.

Kdo může získat podporu

Vlastníci nebo stavebníci rodinných a vlastníci bytových domů: například fyzické osoby podnikající i nepodnikající, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, eventuálně další právnické osoby. Výše dotace může u rodinných domů dosáhnout až 50 procent (maximálně však 5 milionů korun), u bytových domů je to až 20 procent (maximálně 10 milonů korun) celkových nákladů. Majitelé rodinných domů nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji mohou opět počítat s výhodou desetiprocetního zvýšení dotačních částek (s výjimkou odborného posudku a technického dozoru).

Změny pravidel

Tentokrát lze podporu získat i na dílčí úpravy, jejichž výsledkem bude snížení energetické spotřeby minimálně o pětinu. Další zásadní změnou je omezení administrativy: žádost by měla být schválena do tří týdnů, stejně jako kontrola dokumentace a výpočet výše příspěvku. Déle by nemělo trvat ani vyplacení částky. Pozitivem je i zavedení paušálů na čtvereční metr zateplení a výměny oken a dveří, jež usnadní výpočet výše dotace. Neplatí už omezení předepsaným seznamem výrobků a firem, je však nutné dodržet požadované technické parametry. Nově mohou finanční příspěvek na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo a realizaci úsporných opatření získat i majitelé rodinných domů s rozlohou větší než 350 čtverečních metrů.
Text: redakce -ll-, foto: Sdružení EPS ČR, Rockwool, Wolf, Oknoplast, Velux

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *