Dotace na zateplení domu v roce 2016

Máte obavy z neustále se zvyšujících cen energií a přemýšlíte, kde na energiích co nejvíce ušetřit? Investujte do zateplení vašeho domu a ušetřete tím na energiích spojených s vytápěním či klimatizováním interiéru. Pokud jste se rozhodli pro zateplení vašeho domu, můžete využít dotačního programu, který je zaměřen na podporu a poskytování dotací pro energetické úspory.

Program Zelená úsporám

Zelená úsporám je programem životního prostředí ČR, který je zaměřen na podporu a poskytování dotací pro energetické úspory. V programu Zelená úsporám je podporováno nejen kvalitní zateplování rodinných i bytových domů, výměna oken a dveří, ale také náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, výměnu neekologických zdrojů vytápění a teplé vody za ekologický, apod.

Program Zelená úsporám je členěn do šesti základních oblastí podpory:

 • Úspora energie na vytápění – celkové zateplení, dílčí zateplení budov
 • Výstavba v pasivním energetickém standardu
 • Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
 • Dotační bonus za vybrané kombinace opatření
 • Dotace na přípravu a realizace podporovaných opatření v rámci programu Zelená úsporám
 • Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

 

Nová Zelená úsporám 2016

Zelená úsporám je tedy oblíbeným dotačním programem, který je zaměřený na úspory v oblasti energií a na rozšíření energie z obnovitelných zdrojů v rodinných domech. V aktuální době probíhají kontinuální výzvy umožňující žádat a čerpat dotace až do konce roku 2021.

Třetí výzva, umožňující žádat a čerpat dotace, odstartovala 22. října 2015. Poprvé je časově neomezená a o dotaci je možné žádat průběžně až do konce roku 2021. Pořadí přidělování dotací je závislé na době podání vaší přihlášky či žádosti. V podstatě se řídí heslem: “kdo dřív pošle přihlášku, ten dostane dotaci”.

Oblasti podpory programu

Oblasti podpory rodinných domů se dělí do tří skupin, v rámci jedné žádosti je možné usilovat o prostředky z každé z nich.

 • Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 • Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Efektivní využití zdrojů energie

Dotace na zateplení domu

Výše státní podpory v dotačním programu Zelená úsporám se odvíjí od výše úspor, které zateplením vašeho domu dosáhnete. Čím lépe bude váš dům zateplen, tím vyšší finanční podporu můžete získat. Pokud jste investovali do zateplení nebo do koupě solárních kolektorů a dalších podporovaných opatření, sníží se vaše náklady na vytápění, ohřev vody, apod. Investice se vám tedy postupně vrátí, i když prvotní náklady mohou být značně vysoké.

Nová Zelená úsporám má 11 základních pravidel

 1. Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů. Mohou jimi být fyzické i právnické osoby.
 2. Fyzické osoby nemohou zažádat o finanční podporu na výměnu kotlů na tuhá paliva provedenou po 15. červenci 2015 včetně tohoto dne. Pro tyto účely slouží tzv. Kotlíkové dotace.
 3. Žádat o dotaci je možné před zahájením, v průběhu, nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 4. Maximální podpora pro jednu žádost činí 50 % výdajů a všechny vaše výdaje je nutné řádně doložit, peníze vám budou vyplaceny až po dokončení úsporných opatření.
 5. O příspěvek je možné zažádat také zpětně, rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je ovšem max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti.
 6. Na jeden rodinný dům můžete uplatnit pouze jednu žádost, ta však může obsahovat kombinaci několika oblastí podpory.
 7. Od podání žádosti do vyplacení dotace může uběhnout max. 9 týdnů.
 8. V Moravskoslezském a Ústeckém kraji budou dotace ještě výhodnější, jelikož budou pro majitele rodinných domků v těchto krajích zvýšeny o 10 %.
 9. V rámci rekonstrukce není nutné používat předepsané výrobky a firmy, stačí dodržovat požadavky na technické parametry.
 10. Od roku 2015 je možné zažádat o dotace na menší energetické úpravy. Podmínkou je snížení spotřeby energie alespoň o 20 %.
 11. Výše dotace se počítá paušálem. Platí, že čím lepší bude konečný stav domu, tím vyšší bude jednotková dotace.

Při zpracování článku nám svými radami pomohla společnost morez stavební s.r.o. – zateplení fasád Plzeň

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *