Ozdravme si interiér – čistým, hygienickým pěstováním pokojových rostlin s minimální péči.

Pokojové rostliny v interiéru by nám měly přinášet radost, dobrý pocit z přítomnosti živého organismu ale i příjemný estetický zážitek. S rostlinou v organickém substrátu si však přinášíme, po delší době se projevující, nepříjemné vlivy nebo i škodlivé substance. Každý organický substrát se při pokojové teplotě a příznivé vlhkosti rozkládá, Rozklad organických složek substrátů, na kterých se podílí bakterie, houby a řasy, jsou běžnými procesy, které ovlivňují v přírodě kvalitu a úrodnost půdy.Tyto procesy však mají své zplodiny, které v uzavřeném prostoru mohou při dlouhodobém působení negativně ovlivňovat kvalitu v těchto prostorech. Člověk může tyto procesy vnímat nejčastěji čichem, kdy po zálivce v interiérů cítíme intenzivnější zápach. Často tyto procesy mohou být zdrojem alergenů, na které reaguje náš imunitní systém.

Je to i řada živočichů, která se v půdě vyskytuje a účastní se rozkladu. Mohou to být i škůdci ale často je to hmyz, který nás obtěžuje svou přítomností např. smutnice (Sciara sp.).

Zdrojem všech těchto problémů je použitý organický substrát, bez ohledu na jeho kvalitu při zakoupení.

Moderní pěstební technologie využívají čistě minerálních substrátů (zeolitový substrát Zeostrat®, Seramis®, keramzit Hydroton® pro hydroponii), které zajišťují rostlinám optimální pěstební podmínky. Vysoká nasáklivost zajišťuje dokonalé vláhové poměry, sorpční vlastnosti zeolitových minerálu zajišťují stabilní přísun živin. Rostliny díky stálým fyzikálním i chemickým vlastnostem nemusíme po celou dobu jejich života přesazovat. Hydroponicky pěstované rostliny nebo rostliny v plně minerálních zeolitových substrátech filtrují ze vzduchu jedovaté látky, např. formaldehydy.

Rostliny v těchto substrátech snadno a úspěšně využijeme v domácích interiérech nebo zimních zahradách. Do čistě minerální substrátů zasadíme rostliny se zemním balem, nebo rostliny v půdě, které potřebují přesadit. Půda s organickým podílem v balech rostlin časem zmineralizuje a rostliny se přiblíží hydroponickému pěstování. Přesazení již starších větších rostlin je bez rizika a bude to na dlouhou dobu poslední přesazení. S přesazování nemusíme čekat na jaro, ale zlepšit pěstební podmínky naši rostlinám můžeme v kteroukoli roční dobu.

Řešením není v tomto smyslu ani použití různých nádob se „samozavlažovacím systémem – dvojitým dnem“, kde všechny tyto rozkladné procesy probíhají také.

Jistě také příjemnou změnou bude snadná zálivka podle vodoznaku a dalších čidel vlhkosti. Interval mezi zálivkami, podle objemu nádoby a velikosti rostliny, může být 14 – 21 dnů.

Autor článku: Ing. Martin Matouš

hydroponie.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *