Předejděte zklamání ze zakalené nebo zelené vody!

S rostoucí teplotou za oknem se blíží moment, kdy se rozhodneme napustit zahradní bazén a odzimovat jezírko. Jak postupovat, najdete mimo jiné zdroje v katalogu Vodnář pro bazénovou chemii a jezírka zde https://www.bazenovachemie.cz/katalog-bazeny/ a zde https://www.jezirka-vodnar.cz/katalog-jezirka/ . To klíčové, na co vás chci upozornit, je učinit včas kroky, které vás ubrání zklamání, zbytečné práci navíc, možná i dalších nákladů a nové vody. Stává se nám, že volají majitelé domácích bazénů i bazénků, že jim po napuštění voda zbělela. Má mléčný zákal, na omak je jakoby mastná. Nebo je krátce po napuštění rezavě hnědá. Nakonec může zezelenat, ztratit jiskru, zakalit se, narostou řasy.

Řada z nás používá jako zdroj pro bazény tvrdou studniční vodu. Ta podle lokality obsahuje zvýšený podíl rozpuštěných dvojmocných kovů – vápník, hořčík, někdy železo a mangan, které po porušení vápenato-uhličitanové rovnováhy nebo oxidaci vzdušným kyslíkem či oxidovadlem mohou takzvaně vypadnout do sraženin. Projeví se bílým zákalem v případě kalcitu nebo rezavým zákalem v případě hydroxidu železitého.

Mléčný zákal, co s tím?

Vypustit bazén a napustit novou vodu situaci nevyřeší! Pokud užíváte stejný zdroj, bude vysoká i pravděpodobnost stejného složení a následně stejného problému, pokud nevíte, jak mu zabránit. Nebylo by navíc vody škoda? Ani filtrovat nepomůže! Kalcit je velmi jemný a bude se přes filtraci vracet zpět do bazénu. Cesta je ve snížení pH a náhradě vápenatých iontů sodnými. Vezměte přípravek pH mínus a přidávejte jej postupně do vody, dokud se tato nezačne projasňovat. Při nižším pH se vápník z vazby uvolní a je ve vodě v rozpuštěné formě. Vodu navíc obohatíme o sírany a sodík, které budou další vznik sraženin eliminovat. V každém případě ale poté, co se voda projasní, nalejte do vody Maskovač tvrdosti podle obsahu vody v bazénu. pH vody se může měnit v závislosti na zatížení, srážkách a použité dezinfekci a při zvýšení by se jev mohl opakovat. Maskovač tvrdosti zabrání mléčnému zákalu do doby, než napustíte novou vodu. Okyselenou vodu vraťte přípravkem pH plus do neutrálního pásma na 7-7,4.

Rezavý zákal, co s tím?

Řešení důsledku je velmi podobné, jako v předchozím odstavci. Železo se vlivem vzdušného kyslíku nebo přidané oxidační látky (Chloršok, Oxylight, Guanicid, aj.) vyloučilo při neutrálním pH jako jemná rezavá sraženina, kterou také nezachytíte na filtru. Aplikujte pH mínus stejně jako při řešení mléčného zákalu, po vyčeření vody přidejte Maskovač tvrdosti a vraťte pH na neutrál. Výsledek není jistý, ale rozhodně stojí za námahu i peníze. Pokud problém neřešíte, hrozí vám, že budete muset po vypuštění vody stěny a výstupky očistit, protože by se vám barva „zažrala“ do všech materiálů.

Hlavně ale – jak problémům předejít?

Napříště vždy před napouštěním nebo dopouštěním nové vody nejdříve aplikujte Maskovač tvrdosti. Pokud máte zabudovaný bazén, vodu na zimu není třeba vypouštět, jen si přiděláváte starosti a náklady s jarním čištěním a uváděním do provozu. Vody je vždy škoda. Při běžném provozu a proplachu filtru vodu průběžně ředíte, čímž bráníte vyššímu zasolení, obsah některých látek snižujete rovněž průběžným čířením přípravky Jiskra, Vločka klasik nebo Vločka super.

Vše, co potřebujete vědět o údržbě vody v bazénech, najdete?

Na internetových stránkách www.vodnar.cz. Kompletní sortiment chlorových multifunkčních 7 denních přípravků Komplexon a Kompleton mini pro malé bazénky, čistých chlorových přípravků pro šokovou úpravu vody Chloršok-Akce a Akce fizzi v 20g tabletách, 7-denní tablety Blankyt, bezchlorovou úpravu vody Guanicid a Oxylight, společné doplňky pH plus, pH mínus, algicid Na řasy, Maskovač tvrdosti jako prevence pro tvrdé a studniční vody, Jiskra pro průběžné číření vody nebo přípravky Vločka klasik a super pro řešení zakalené vody. V sortimentu najdete rovněž celou řadu příslušenství jako plovoucí dávkovače malé a velké, testery, hadice, kartušové filtry, dnové a hladinové síťky, tyče, písek do filtrace a mořskou sůl. A celou baterii návodů, videonávodů, rad a doporučení.

Jezírko není bazén!

Základní a zásadní odlišnost mezi oběma typy zahradních nádrží je, že v bazénu je voda sterilní, bez života, pod stálou hladinou biocidních látek, abychom zabránili růstu jakýchkoli mikroorganizmů včetně řas. Komu se někdy podařilo bazén odzimovat až na konci května, viděl, jak se do vody vrátil život v podobě jednoduchých mikroskopických řas, které s narůstající teplotou a denním světlem pokryly dno i stěny. Během půl roku se do vody dostalo listí, pavouci, dešťovky a prach spolu s rozkladači, kteří do vody uvolnili dusíkaté látky a uvolněné živiny mohly začít využívat sinice a řasy. Převeďte si tento koloběh do otevřeného jezírka, kde je řádově více živin a navíc zooplankton a vodní hmyz. A v rybníčku ryby, někdy hodně ryb. I jezírko a rybníček lze nicméně udržet s pěknou průhlednou vodou.

Řešte příčinu nárůstu řas! Snižte obsah dostupných živin!

Snižte teplotu vody i dostupné světlo zastíněním, hloubkou a přípravkem BIOSOIL nebo BIO2HUM.

Snižte obsah dostupných živin a udržujte hladinu dusičnanů pod 20ppm sorbentem Na dusičnany.

Udržujte alkalitu na hodnotě cca 120ppm, aby pH nekolísalo a drželo se okolo 7mi.

Vyvarujte se příliš tvrdé vody, není přirozená ani pro rostliny, ani pro ryby, ale řasám moc nevadí. Pomůže Změkčovač nebo také BIOSOIL, pokud užíváte studnu jako zdroj.

Zbavte jezírko organické hmoty. Vysajte občas dno a pravidelně čistěte dostatečně dimenzovaný komorový filtr.

Okysličujte vodu čeřením hladiny, aerátory a neustálou rotací, abyste zajistili odbourání škodlivin a správnou funkci biofiltru.

Využijte vodních rostlin jako další filtrační stupeň i jako okrasný prvek.

Používejte vyvážená prémiová krmiva pro ryby a nepřekrmujte je.

Zapojte do práce bakterie a kontrolujte kvalitu vody testery.

Anorganické dusíkaté látky a fosfor jsou limitující živiny pro řasy. Pochází ze všech organických zbytků na dně jezírka a my tomuto rozkladnému procesu pomůžeme vybranými druhy heterotrofních bakterií přípravků BAENZY-start a BAENZY-sezóna. Takto uvolněný amoniakální dusík následně převedou nitrifikační bakterie (namísto aby jej zpracovaly sinice) z BAENZY-filtr na dusičnanový, který následně zpracují vodní rostliny. Namísto jiných řas. Na našich webových stránkách www.vodnar.cz je sestava doporučených vodních rostlin, které v průběhu celé sezóny střídavě kvetou a odebírají živiny z vody. Testerem 5v1 kontrolujte hladinu dusičnanů a nad 20ppm nespotřebované dusičnany odeberte spolu s fosforem přípravky Na dusičnany a Fosfosorb. Dáte je na výtok ve filtru nebo někam na potůček. Bakterie v biofiltru potřebují tmu a neustále krmit amoniakálním dusíkem a kyslíkem, proto rotace vody a vzduchování, kterým rovněž potlačujeme denitrifikaci na vzdušný dusík, který využívají jako zdroj živin sinice. Správně navržené krmivo je důležité nejen pro zdraví a kondici ryb, ale stejně tak pro rybníček. Bílkoviny jako zdroj dusíkatých látek ryby ze správného poměru bílkoviny/tuky/cukry zapracují do těla a v menší míře odchází do vody v exkrementech. Vodnář dodává krmivo pro kaprovité ryby KOI junior/senior i potápivé krmivo JESETER junior/senior se zvýšeným obsahem tuku. Vitaminový doplněk RYBAFIT obsahuje enzym fytáza, který umožní kaprovitým rybám zpracovat podstatnou část rostlinného fosforu z krmiva, tzn. limitující živiny řas.

Na fotce je rybníček, který majitel osadil doma zhotovenou vícekomorovou filtrací s nitrifikačními bakteriemi teprve na začátku května, do té doby voda pouze rotovala pomocí čerpadla. Do tří týdnů po aplikaci a užívání výše uvedených přípravků viděl ryby a kameny na dně v 1,5m hloubce. Síťky s Fosfosorbem a Na dusičnany umístil ve filtraci na odtok. Rybníček je osazen asi 15ks KOI a po dvou karasech a jesenech. A snad všemi okrasnými vodními rostlinami, co lze u nás koupit.

Ale já už řasu mám, co s tím?

Když budete trpěliví a budete postupovat podle návodu nahoře, potlačíte řasu přirozenou cestou, voda se projasní a nastavíte v jezírku podmínky, že při troše tolerance k nějaké řase na kamenech budete mít radost z čisté vody, kvetoucích rostlin a vitálních ryb.

Zelená voda?

Pokud se řasy a sinice namnožily až do podoby vodního květu, může dojít k uvolnění toxinů, velkému kolísání pH a hladiny rozpuštěného kyslíku, což může vést až k úhynu ryb. Doporučujeme přistoupit k rychlému zásahu a jezírko zelené hmoty zbavit. Přípravek Vločka-jezírka stlačí po skropení hladiny zelenou hmotu ke dnu, odkud ji vysajte pryč. Zásah provádějte během dne, abyste mohli kontrolovat chování ryb a případně je odlovit. Zajistěte dostatečné vzduchování a oběh vody, neutrální pH a postupujte podle návodu. Nakonec zkuste zajistit jezírku podmínky, jako doporučujeme v předchozích odstavcích.

Vláknitá řasa?

Roste ze dna, když bude mít dost světla. Jak je omezit, píšeme v úvodu. Pokud i přesto vlají dlouhé provazce tak, že se vám nelíbí, zkuste je vytrhat přípravkem NA řasy-kontakt, který je vynese na hladinu, z níž je odeberete. Následně můžete aplikovat přípravek Na řasy-systém, který vytváří prostředí, ve kterém se řasám nedaří. Již se nejedná ale o přírodní cestu a může dojít k poškození některých vodních rostlin v čele s lekníny.

Vše, co potřebujete vědět o údržbě vody v jezírkách a rybníčcích, najdete?

Na internetových stránkách www.vodnar.cz najdete kompletní sortiment přípravků spolu s návody, komentáři, aktualitami i fotogalerií jezírek.

Sortiment jsme rozdělili do několika skupin, aby byl přehledný a snadno k pochopení – BAENZY pro nastavení biorovnováhy, NA ŘASY pro řešení důsledků, SPOLEČNÉ DOPLŇKY pro řešení úpravy alkality, pH, tvrdosti vody, KRMIVA a MALÁ JEZÍRKA. Úplný sortiment také často najdete v hobby prodejnách ve vaší blízkosti.

Vaše voda je naše starost, víme, co vás trápí, známe řešení a máme pro vás funkční přípravky. Napište nebo zavolejte, když budete potřebovat radu, pochlubit se anebo nás pochválit.

Za tým Vodnáře Pavel Míča

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *